ગુજરાતી

માં ફળદ્રુપતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફળદ્રુપતા1ફળદ્રૂપતા2

ફળદ્રુપતા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ફળદ્રુપપણું.

ગુજરાતી

માં ફળદ્રુપતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફળદ્રુપતા1ફળદ્રૂપતા2

ફળદ્રૂપતા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ફળદ્રૂપપણું.