ગુજરાતી

માં ફળવત્ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફળવત્1ફળવંત2

ફળવત્1

વિશેષણ

  • 1

    ફળવાળું; સફળ.

ગુજરાતી

માં ફળવત્ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફળવત્1ફળવંત2

ફળવંત2

વિશેષણ

  • 1

    ફળવાળું.