ફળ ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફળ ઊતરવું

  • 1

    ઝાડ ઉપર તૈયાર ફળ મળવું.