ગુજરાતી

માં ફસની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફૂસ1ફેસ2ફસ3ફસ4

ફૂસ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ફસ.

ગુજરાતી

માં ફસની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફૂસ1ફેસ2ફસ3ફસ4

ફેસ2

પુંલિંગ

 • 1

  ચહેરો; મુખ; મોં.

 • 2

  કોઈ વસ્તુનો મુખ્ય કે આગળનો ભાગ.

મૂળ

इं.

વિશેષણ

 • 1

  રદ્દી.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  થાક કે પરાજયનો ફુત્કાર.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઘાસ (સૂકું); ખડ.

ગુજરાતી

માં ફસની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફૂસ1ફેસ2ફસ3ફસ4

ફસ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નસ; નાડી.

 • 2

  ['સ' માં યશ્રુતિ] ફશ; પરાજય; હાર.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  રવાનુકારી ફસકવાનો અવાજ.

મૂળ

अ. फस्द

ગુજરાતી

માં ફસની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફૂસ1ફેસ2ફસ3ફસ4

ફસ4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પરાજય; હાર (ફસ થઈ જવી, ફસ બોલવી).

મૂળ

फा. फश (વશ) કે રવ?