ગુજરાતી

માં ફસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફસ1ફસ2

ફેસ1

પુંલિંગ

  • 1

    ચહેરો; મુખ; મોં.

  • 2

    કોઈ વસ્તુનો મુખ્ય કે આગળનો ભાગ.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં ફસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફસ1ફસ2

ફૂસ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ફસ.

ગુજરાતી

માં ફસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફસ1ફસ2

ફૂસ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ઘાસ (સૂકું); ખડ.

ગુજરાતી

માં ફસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફસ1ફસ2

ફૂસ

વિશેષણ

  • 1

    રદ્દી.

ગુજરાતી

માં ફસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફસ1ફસ2

ફૂસ

અવ્યય

  • 1

    થાક કે પરાજયનો ફુત્કાર.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ફસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફસ1ફસ2

ફસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નસ; નાડી.

  • 2

    ['સ' માં યશ્રુતિ] ફશ; પરાજય; હાર.

ગુજરાતી

માં ફસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફસ1ફસ2

ફસ

અવ્યય

  • 1

    રવાનુકારી ફસકવાનો અવાજ.

ગુજરાતી

માં ફસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફસ1ફસ2

ફસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પરાજય; હાર (ફસ થઈ જવી, ફસ બોલવી).

મૂળ

फा. फश (વશ) કે રવ?