ગુજરાતી

માં ફસલની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફસલ1ફેસલ2ફેંસલ3

ફસલ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મોસમ.

 • 2

  પાક.

મૂળ

अ. फस्ल

ગુજરાતી

માં ફસલની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફસલ1ફેસલ2ફેંસલ3

ફેસલ2

વિશેષણ

 • 1

  છેવટનું.

 • 2

  નિકાલ થયેલું; ફેંસલ.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી

માં ફસલની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફસલ1ફેસલ2ફેંસલ3

ફેંસલ3

વિશેષણ

 • 1

  ફેસલ; છેવટનું.

 • 2

  નિકાલ થયેલું.

મૂળ

अ.