ફસાઈ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફસાઈ પડવું

  • 1

    ઠગાઈને ભરાઈ પડવું.