ગુજરાતી

માં ફસાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફસાવવું1ફેસાવવું2ફેંસાવવું3

ફસાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ફસવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ફસાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફસાવવું1ફેસાવવું2ફેંસાવવું3

ફેસાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ફેસવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ફસાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફસાવવું1ફેસાવવું2ફેંસાવવું3

ફેંસાવવું3

  • 1

    'ફેંસવું'નું પ્રેરક.