ફાકો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાકો ભરવો

  • 1

    એક વખત ફાકી શકાય તેટલું મોંમાં લેવું.