ફાકો મૂઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાકો મૂઠી

  • 1

    થોડું ઘણું.