ફાકો મૂઠી આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાકો મૂઠી આપવી

  • 1

    થોડો ઘણો માર મારવો.