ફાકો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાકો મારવો

  • 1

    એક વખત ફાકી શકાય તેટલું મોંમાં લેવું.