ફાંગડામાં નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાંગડામાં નાખવું

  • 1

    ફસાવવું.