ફાટક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટક

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    ઝાંપો; દરવાજો.

  • 2

    બાકું.

મૂળ

ફાટવું પરથી