ફાંટમાં ફરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાંટમાં ફરવું

  • 1

    કીનો રાખવો.