ફાટ્યામાં પગ ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટ્યામાં પગ ઘાલવો

  • 1

    નબળું જોઈને પજવવું.

  • 2

    દુઃખમાં ઉમેરો કરવો.