ફાટ્યું ફાટ્યું બોલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટ્યું ફાટ્યું બોલવું

  • 1

    ઉદ્ધત જવાબ આપવા; તોરમાં બોલવું.