ગુજરાતી

માં ફાટેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફાટેલ1ફાટેલું2

ફાટેલ1

વિશેષણ

  • 1

    ફાટું.

ગુજરાતી

માં ફાટેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફાટેલ1ફાટેલું2

ફાટેલું2

વિશેષણ

  • 1

    ફાટું.