ફાટીને ચીરડિયું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટીને ચીરડિયું થવું

  • 1

    વંઠી જવું; બહેકી જવું.