ફાટી આંખે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટી આંખે

  • 1

    છકી જઈને; તોરમાં આવીને.