ફાટી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટી જવું

  • 1

    ચિરાઈ જવું; જીર્ણ થઈ જવું.

  • 2

    વંઠી જવું; વહી જવું.