ફાંટો ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાંટો ઊઠવો

  • 1

    તરંગ ઊઠવો.