ફાંટો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાંટો પડવો

  • 1

    ફંટાવું; શાખા કે ભાગ થવા.