ફાંટો રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાંટો રાખવો

  • 1

    કીનો હોવો.