ફાટ આવે (તને!) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટ આવે (તને!)

  • 1

    તું ફાટી પડે! તારું સત્યાનાશ જાય !.