ફાટ સાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટ સાંધવી

  • 1

    સાંધાઓ વચ્ચેનું પોલાણ પૂરી દેવું.