ફાટ હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાટ હોવી

  • 1

    ઘણું ફાટે એવી હિલચાલ કે પદ્ધતિ હોવી. (ઉદા૰ તેને લૂગડાંની ઘણી ફાટ છે.).