ફાયદો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાયદો થવો

  • 1

    લાભ થવો.

  • 2

    (દવાની) સારી અસર થવી.