ફારમ ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફારમ ભરવું

  • 1

    તપસીલ ભરવાના આંકેલા કાગળમાં ભરવાની વિગતો લખવી.