ફાળિયું બાંધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાળિયું બાંધવું

  • 1

    માથે ફેંટો બાંધવો.