ફાળો નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાળો નાખવો

  • 1

    ઉઘરાવવા માટે સૌનો હિસ્સો નક્કી કરવો.