ફાળો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાળો ભરવો

  • 1

    પોતાને હિસ્સે આવતું ભરણું ભરવું.