ફાળે પડતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાળે પડતું

  • 1

    ભાગે આવતું; ભાગે પડતું.