ફાંસીખોલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાંસીખોલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (ફાંસીના કેદી માટેની) જેલની એક ખાસ ઓરડી.