ફાંસો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફાંસો ખાવો

  • 1

    ગળાને ગાળામાં ભેરવી આપઘાત કરવો.