ફિસોટો કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફિસોટો કાઢી નાખવો

  • 1

    હંફાવી દેવું; દમ કાઢી નાખવો.

  • 2

    મોમાંથી ફીણ પડે તેટલો માર મારવો.