ફીણ કાઢી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફીણ કાઢી નાખવું

  • 1

    થકવી નાખવું.