ફોકસ મેળવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફોકસ મેળવવું

  • 1

    (દુરબીન કૅમેરા ઇ૰નું) પ્રતિબિંબ બરોબર સાફ આવે તેવું બિંદુ ગોઠવાવું.