ફોજ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફોજ કરવી

  • 1

    ફોજદારી ગુનાની ફરિયાદ કરવી.