ગુજરાતી

માં ફોટોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફોટો1ફોટો2

ફોટો1

પુંલિંગ

  • 1

    છબી (ફોટો પાડવો, ફોટો લેવો).

ગુજરાતી

માં ફોટોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફોટો1ફોટો2

ફોટો2

પુંલિંગ

  • 1

    ફાનસનો ગોળો કે ચીમની.