ફોડ પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફોડ પાડવો

  • 1

    છૂટેછૂટું કરીને બતાવવું; વિગતે સમજાવવું.