ફોતરા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફોતરા જેવું

  • 1

    માલ વિનાનું.