ફોતરું નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફોતરું નાખવું

  • 1

    અરજીનો કાગળ મોકલવો (તુચ્છકારમાં).