ફોન કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફોન કરવો

  • 1

    ફોનથી વાત કરવી.