ફોન જોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફોન જોડવો

  • 1

    કોઈ જોડે વાત કરવા તેના ફોન સાથે જોડાણ કરવું.