ફોન મળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફોન મળવો

  • 1

    ફોનથી વાત થવી કે જણાવી.

  • 2

    ફોન જોડાવો.