ફોરાં પડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફોરાં પડવાં

  • 1

    વરસાદના થોડા છાંટા પડવા.