ફોલ્લો ફૂટી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફોલ્લો ફૂટી જવો

  • 1

    પીડા ટળવી.

  • 2

    સંશય જવો; ભીદ ખુલ્લો થવો.

  • 3

    નિકાલ થવો.