ફૂ થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂ થઈ જવું

  • 1

    હવામાં ઊડી જવું.

  • 2

    ખરચાઈ જવું; ખલાસ થઈ જવું.

  • 3

    અદશ્ય-લુપ્ત થઈ જવું.