ગુજરાતી

માં બકની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બક1બુક2બુકે3બૂક4બૅંક5બેક6બંકું7

બક1

પુંલિંગ

 • 1

  બગ; બગલો.

ગુજરાતી

માં બકની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બક1બુક2બુકે3બૂક4બૅંક5બેક6બંકું7

બુક2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પુસ્તક; ચોપડી.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં બકની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બક1બુક2બુકે3બૂક4બૅંક5બેક6બંકું7

બુકે3

પુંલિંગ

 • 1

  ગુલછડી; ગુલદસ્તો; પુષ્પગુચ્છ.

ગુજરાતી

માં બકની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બક1બુક2બુકે3બૂક4બૅંક5બેક6બંકું7

બૂક4

પુંલિંગ

 • 1

  કોળિયો; બૂકડો.

મૂળ

दे. बुक्का

ગુજરાતી

માં બકની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બક1બુક2બુકે3બૂક4બૅંક5બેક6બંકું7

બૅંક5

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બૅન્ક; શરાફી કામ કરતી પેઢી કે મંડળ.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં બકની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બક1બુક2બુકે3બૂક4બૅંક5બેક6બંકું7

બેક6

વિશેષણ

 • 1

  થોડુંક; કેટલુંક (ચ.).

મૂળ

બે+એક?

ગુજરાતી

માં બકની 7 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બક1બુક2બુકે3બૂક4બૅંક5બેક6બંકું7

બંકું7

વિશેષણ

 • 1

  વાંકું; અટપટું.

 • 2

  ફાંકડું.

 • 3

  બહાદુર; સાહસિક.

મૂળ

सं. वंक ઉપરથી; સર૰ हिं. बंका

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  કૃષ્ણે મારેલો એક રાક્ષસ.

મૂળ

सं.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ગુલછડી; ગુલદસ્તો; પુષ્પગુચ્છ.

મૂળ

इं.