બુક્કો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બુક્કો ભરવો

  • 1

    ફાકો મારવો.